THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
– Căn cứ vào Quy định của Bộ luật Lao động nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn
trong năm;
– Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ Tết như
sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

 • Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết nguyên đán Tân sửu 2021, bắt đầu từ ngày 09/02/2021
  (28/12 âm lịch) đến hết ngày 15/02/2021 (Mồng 04/01 âm lịch). Ngày 16/02/2021 (Mồng
  05/01 âm lịch) công ty tổ tức khai xuân.
Lịch nghỉ tết nguyên đán xuân Tân Sửu 2021

Lịch nghỉ tết nguyên đán xuân Tân Sửu 2021

 • CB-CNV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm muộn hơn so với thời gian quy định trên thì đăng
  ký nghỉ với người phụ trách.

II. CÔNG TÁC TỔNG VỆ SINH:

 • Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.
 • Tắt toàn bộ thiết bị điện.
 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

Đề nghị các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận
– Khối văn phòng
– Khối sản xuất
– Lưu VP

Để sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm hãy gọi cho chúng tôi theo số 0868.843.815 / 0868.843.825 / 0246.663.2233 / 0246.663.2277.