Các mẫu nồi lẩu bếp từ âm bàn nhà hàng

Danh Sách các nồi lẩu dùng cho bếp từ

Mẫu nồi lẩu NL-01 và NL-02

Kích thước Các mẫu nồi lẩu bếp từ âm bàn nhà hàng

Mẫu nồi lẩu NL-03 và NL-04

Kích thước Các mẫu nồi lẩu bếp từ âm bàn nhà hàng 1

Mẫu nồi lẩu NL-05 và NL-06

Kích thước Các mẫu nồi lẩu bếp từ âm bàn nhà hàng 2

Video nồi lẩu bếp từ âm bàn

Để sở hữu sản phẩm với giá ưu đãi hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm hãy gọi cho chúng tôi theo số 0868.843.815 / 0868.843.825 / 0246.663.2233 / 0246.663.2277.