Ý nghĩa logo ANYBUY.VN

Ý nghĩa logo ANYBUY.VN

Logo thương hiệu ANYBUY.VN gồm hai thành tố: tên gọi và hình biểu tượng, liên kết với nhau thành một chỉnh thể thống nhất

 Logo ANYBUY older

Phần chữ thương hiệu "ANYBUY.VN" chính là địa chỉ website anybuy.vn. Trong tiếng Anh "any" nghĩa là bất kỳ, mọi thứ, bất cứ, mọi, "buy" nghĩa là mua. 2 từ này có nghĩa là mua bất kỳ thứ gì, mua mọi thứ. Phần chữ thương hiệu thiết kế kiểu chữ không chân mạnh mẽ mà đơn giản

Phần biểu tượng giỏ hàng, chat ballon và biểu tượng nút like facebook (hoặc biểu tượng nút best choice, number one) người ta nói về, chúng tôi nói về nơi mua sắm được yêu thích, nơi mua sắm tốt nhất. Biểu tượng hướng đến cộng đồng, mạng xã hội thể hiện mục tiêu chinh phục người nhiều người dùng. Để chinh phục được nhiều người dùng chỉ có khả năng bằng chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh

Logo ANYBUY new

Dung hòa cả biểu tượng và tên gọi chúng tôi muốn truyền tải thông điệp ANYBUY là nơi mua sắm mọi thứ tốt nhất uy tín và được mọi người tin cậy