Quạt bàn

Quạt bàn

Không có sản phẩm trong danh mục này.

Có thể bạn quan tâm

Đánh giá quạt bàn Panasonic F-400C

Cảm thấy quá nản vì chất lượng mấy chiếc quạt chất lượng kém, phải bảo dưỡng liên tục với những tiếng cộc cộc cộc, cạch cạch cạch, ù ù ù...(ngủ mà nghe mấy tiếng này phát ra từ quạt là muốn sút cái quạt luôn :-) ). Quyết định gom tiền đi sắm 1 em…

2014-09-15 10:58:27