Chính sách đổi trả hàng

Tất cả sản phẩm do anybuy phân phối được đổi trả trong vòng 7 ngày đáp ứng các điều kiện sau

Chi phí vận chuyển, hình thức đổi/trả do khách hàng thỏa thuận với nhân viên kinh doanh